Děti a senioři v mateřské škole-rozvoj mezigeneračních vztahů

Pracujete v mateřské škole? Hledáte zajímavou inspiraci pro práci s dětmi? Chcete propojit činnosti dětí v mateřské škole se seniory a nevíte, jak na to? Na knižním trhu se objevila kniha Děti a senioři v mateřské škole  a moc ráda bych se s vámi podělila o můj čtenářský zážitek. 

Tato příručka se zabývá mezigeneračními vztahy to, jak na tuto generaci vlastně nahlížíme, jaké jsou role prarodičů ve výchově dětí. Dále také různými možnostmi, jak tyto mezigenerační vztahy dítě, rodič a jeho rodiče rozvíjet. V knize najdete i zkušenosti jednotlivých mateřských škol, jak vztahy prohlubují, jaké aktivity spolu podnikají, tedy i příklady z praxe z mateřské školy. Kniha by měla být velkou inspirací pro všechny, kteří se chtějí zabývat problematikou stáří a začlenění do programu mateřské školy. Autorka řeší i Rámcově vzdělávací program předškolního vzdělávání v rámci rozvoje mezigeneračních vztahů. Velkou část příručky tvoří příklady, jak pracovat s knihou, jaké publikace se zabývají stářím, nemocemi, které stáří provází, a můžete si je s dětmi přečíst. Autorka neopomněla citovat použitou literaturu i další publikace, kde se lze o této problematice dozvědět. Příručka má celkem 132 stran, je rozdělena na 9 velkých kapitol, které mají i další podkapitoly, je srozumitelně psaná, detailně rozpracovaná. Publikace obsahuje mnoho zajímavostí týkající se stáří, jeho naplnění i možnosti spolupráce mateřské školy se seniory. Vztah seniora i dítěte je pro obě strany prospěšný. Dítě hledá životní hodnoty, učí se. Senior má už větší část života prožitý, hodnotí, bilancuje a může předávat dětem své životní zkušenosti. Text knihy, jehož základ tvoří bakalářské práce Michaely Šujancové, je doplněn a upraven. Praktická část knihy má celkem 10 lekcí, které byly realizovány v mateřské škole.

Publikace se mně moc líbila. Je přehledná, inspirativní, plná zajímavých informací, příkladů z praxe i otázek k zamyšlení. Líbí se mně její obsahové zaměření. myslím si, že je velmi zajímavé a že toto téma by mělo být součástí více publikací. Stárnutí je proces, kterým procházíme všichni a je na nás, jak jej prožijeme a je třeba mu věnovat větší pozornost, než tomu bylo doposud.

Ukázka z knihy:

„Domov není vždycky jen místo, viď“ Charlie Mackesy

„Není to úžasné, že můžeš kamaráda najít tam, kde bys to vůbec nečekal.“ Petr Horáček

„Jaké mám štěstí, že mám něco, čím je velmi těžké se rozloučit.“ A.A.Milne

„Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastní.

Antoine de Saint Exupéry

„Dělejme vše, jak nelépe dovedeme, za všech okolností našeho života.

Don Miguel Ruiz

„Každá lidská bytost směřuje ke stáří se všemi jeho radostmi a smutky.“

Erik E.Erikson

Několik slov o autorech:

Eva Koželuhová- hlavní autorka knihy působí jako odborná asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Přes dvacet let působila jako učitelka mateřské školy. Vystudovala magisterský studijní program Pedagogika předškolního věku a doktorský studijní program v oboru Pedagogika, oboje na univerzitě Karlově. Ve své práci se zaměřuje kromě didaktiky předškolního vzdělávání na rozvoj předčtenářské gramotnosti-vede kurzy pro budoucí učitele na VŠ, spolupracuje jako lektorka DVPP pro NPI.

Autoři: Eva Koželuhová, Ondřej Koželuh, Michaela Šujancová

Žánr: metodická  příručka

Vydáno: 2023, Portál, Praha

Počet stran: 132

Vazba knihy: měkká, brožovaná

ISBN 978-80-262-2031-2

Knihu můžete koupit zde

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *