Věkově heterogenní třídy v mateřské škole – příručka pro učitelky mateřských škol

Výchova a vzdělávání v mateřské škole je nesmírně důležitá a má svůj historický vývoj. Publikace vysokoškolské pedagožky Zory Syslové a dalších několika odborníků, jejíž název je Věkově heterogenní třídy v mateřské škole vás seznámí s problematikou rozdělení tříd heterogenních a homogenních. 

Co v knize vlastně najdete? Čeká vás mnoho zajímavých informací, novinek, poznatků ze zahraničí, ale i výzkumné šetření o uspořádání tříd, jak je to u nás v České republice, ale i v zahraničí, také jaké jsou aspekty věkové heterogenity pro rozvoj dítěte a nakonec zde najdete metodická doporučení, jak třídy v mateřských školách uspořádat.

Tato publikace vám zodpoví na řadu otázek ohledně organizace vzdělávání v heterogenních třídě.

Pro 2.polovinu 20.století bylo typické věkově homogenní uspořádání tříd, postupně se tento model stíral a dnes se více přiklánějí k věkově heterogenních třídám. Součástí publikace jsou náměty na výtvarné aktivity, které podporují tvořivost dětí, dále také různé náměty na podporu matematických představ, předčtenářské gramotnosti a nejen to.

Na konci knihy je uveden seznam použité literatury, věcný rejstřík i anotace knihy v angličtině. Kniha je určena pro učitelky mateřských škol a studentů pedagogiky pro mateřské školy.

Kniha je opravdu skvělá, moc mě zaujala a vím, že se k ní určitě budu vracet. Je plná zajímavých myšlenek, výzkumného šetření i fakt, které určitě s uspořádáním třídy souvisí. Důležité je, že výsledky této problematiky se opírají o výzkumná šetření. Nelze jednoznačně říci, zda je správné homogenní nebo heterogenní uspořádání tříd. Jelikož pracuji jako učitelka v mateřské škole, mám zkušenosti z obou uspořádání a musím říci, že homogenní uspořádání předškoláků a jejich systematická příprava do 1.třídy má své obrovské výhody, jak pro práci učitelky, tak i pro děti. Publikace bude přínosná pro začínající učitelky, tak i pro ty zkušenější, které se chtějí více o této problematice dozvědět.

Ukázka z knihy:

Heterogenita v předškolním vzdělávání má kořeny především v konstruktivistických teoriích (Piaget, Vygotskij). Také alternativní školy vznikající na začátku 20.století (Montessori či waldorfská) pracovaly s heterogenitou jako přirozenou součástí vzdělávacího prostředí, které pozitivně ovlivňuje rozvoj dítěte.

V České republice byla heterogenita vnímána spíše jako nutná součást organizace prvních institucí, neboť se zpravidla jednalo o třídy s vysokým počtem dětí, ve kterých diverzifikovanost nebyla řešena. Věk dětí a diferenciace vzdělávacího obsahu se stala předmětem řešení až v programech výchovné práce vytvářených ve 2. polovině 20.století s přijetím sovětského vzoru předškolní výchovy. Heterogenní třídy byly zřizovány pouze v jednotřídních mateřských školách a tzv. malotřídkách.

Se vzrůstajícím počtem heterogenních tříd můžeme zaznamenat také několik studií věnovaných problematice heterogenního uspořádání tříd mateřských škol. Z rešerše vyplývá, že problematice heterogenních tříd je věnována pozornost především na univerzitní půdě a v odborných časopisech zaměřených na předškolní vzdělávání.

Několik slov o autorce:

Doc. PhDr.Zora Syslová, Ph.D., je vysokoškolská pedagožka s předchozí praxí v mateřské škole. V Portále vyšly její knihy, např. Pedagogická diagnostika v MŠ nebo Třídní projekty v mateřské škole.

Autorka: Zora Syslová a kol.

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2022, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 150

Vazba knihy: brožovaná

ISBN 978-80-262-1960-6

Knihu můžete koupit zde

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *