Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí – inspirativní kniha pro všechny učitelky

Optické a akustické vnímání, jemná motorika a prostorová orientace

Pracujete s dětmi? Hledáte zajímavé inspirace pro rozvoj dílčích dovedností? Tak je právě vám určena kniha Hry pro rozvoj dílčích funkcí u dětí, kterou vydala Grada. Pojďte se na to společně se mnou podívat. Prázdniny jsou ideálním časem pro studium pedagogické literatury. Věřím, že jsem vám pomohla s Vaším výběrem. 

Kniha je rozdělena na 2 části. Část teoretickou, která pojednává o problematice dílčích funkcí, jejich příčinách a psychologických aspektech vývoje dětí předškolního věku. Autorka detailně popsala, jak s knihou pracovat, aby efekt byl co největší. Praktickou částí vás provede  malá Anička. Celkem deset lekcí, ve kterých řeší běžné denní situace, jako je výlet, návštěva města, či babičky a mnoho dalších, posiluje tak dílčí funkce. Pomocí krátkých příběhů nás Anička vtáhne do děje.

Všechny lekce jsou voleny a řazeny tak, aby respektovaly vývojovou řadu. Není tedy vůbec vhodné jednotlivé kapitoly vynechávat, či přeskakovat. Anička své vrstevníky provází hravou formou při každém úkolu. Jak každá lekce vypadá? Jakou dílčí funkci danou lekcí procvičujeme, náměty na různé aktivity ve skupině i jednotlivce, podrobný postup, jak s dětmi pracovat, pohybové hry, cvičení a soutěže. V poslední části knihy je uvedena použitá a doporučená literatura pro práci s dětmi. Samostatnou součást tvoří přílohy, s nimiž budete s dětmi pracovat. Můžete si je různě kopírovat a zvětšovat, aby se vám s nimi lépe pracovalo.

Co budete pro práci s dětmi potřebovat? Běžně dostupné věci jako je tabulka s magnetky, barevné papíry, temperové barvy, příze.

Co vlastně patří k dílčím funkcím? Optické a sluchové vnímání, prostorová orientace, intermodalita a serialita.. Dílčí funkce jsou základem všech lidských činností. Jejich deficity ovlivňují školní výkon a projevují se v průběhu celého života.

Knihu ocení učitelky mateřských škol, které pracují s předškoláky, dále učitelky 1. stupně, především prvňáčků, jež mají problémy se vzděláváním. Tato publikace je ideální pro skupinou i individuální práci s předškoláčky od pěti let i pro prvňáčky s nerovnoměrným výkonem ve vzdělávání.

Tato metodická příručka je postavena na poznatcích z metody Brigitte Sindelarové.

Tato kniha mně opravdu zaujala a líbila. Rozhodně jí doporučím svým kamarádkám a kolegyním, které pracují s dětmi. Líbí se mi, že je určena pro předškoláky, což je skupina dětí, které potřebují opravdu mnoho zajímavých úkolů, aby pak zvládli zápis do 1. třídy a také měli hladký nástup do 1. třídy. Je přehledná, psaná srozumitelně. Učitelky zajisté ocení jak teoretickou, tak i praktickou část, která je velice názorná. Velké pozitivum dávám této publikaci za to, že je pro kooperativní, ale i individuální práci s dětmi. Dále také, že úkoly jsou řazeny od jednoduchých po složitější. Proto tedy velice dobře poslouží začínajícím učitelkám, které si ještě nejsou příliš jisté v činnostech a neví, co přesně zařadit.

Tato metodická příručka bude zaujímat čestné místo v mé pedagogické knihovničce. Věřím, že si každý najde to své, co potřebuje právě pro svou praxi a práci s dětmi, ať už je kdekoli.

Autor: Lenka Theodora Ficová

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2020, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 172

Vazba knihy: brožovaná

ISBN 978-80-271-1045-2

Knihu můžete koupit zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *