Pravidla chování dětí v mateřské škole – výborná publikace pro všechny učitelky

Každé dítě, ale i dospělý potřebuje mít pocit bezpečí, jistoty, který nám usnadní dodržovat pravidla po celý život. Dnešní moderní výchova příliš pravidlům nepřeje. Hranice děti často překračují a rodiče si s dětmi pak neví rady. Dítě dospívá v určitém věku k tomu, že začíná chápat vztahy mezi lidmi a vědomě se začne přizpůsobovat, respektovat druhé a chovat se správně. Dítě, které se cítí ohrožené a nejisté, chová se agresivně a často nepřiměřeně. Tato publikace by vám měla být velkým pomocníkem při tvorbě pravidel a práci  s dětmi. 

Úvodní kapitola vás seznámí, co je naším cílem, jaká jsou klíčová slova, motivační příběh, metodiku vedení a různé aktivity a pracovní listy. V knize najdete celkem šest pravidel. Možná se vám to může zdát málo, ale je to dostačující.

Každé pravidlo je detailně rozpracované. Součástí jsou cíle, kterými chceme dosáhnout, klíčová slova, motivační příběh, metodika, dané aktivity, různé hry a činnosti. V příloze naleznete pracovní listy, které se týkají daného pravidla. U každého z nich využijete obrázek usměvavého a zamračeného obličeje. Tzn. pravidlo se usmívá, pravidlo se mračí. Co je správně a co je dobře.

Jaká pravidla najdete v této publikaci?

Především Pravidlo našich očí (očičkové), které umožňuje dětem se vůči sobě chovat ohleduplně, respektovat druhé.

Druhé pravidlo je pusinkové – pravidlo naší pusy, pomocí něhož si dětmi stanovíme, kdy mluvíme, kdy jsme potichu, k čemu pusinka slouží (k jídlu, pití, mluvení), dále jak mluvit potichu, či hlasitě, co bychom neměli vůbec říkat a jak umět požádat o pomoc. Třetí je Pravidlo našich uší (ouškové pravidlo), které umožňuje naslouchat druhým, slyšet pokyn a reagovat na něj a také si uvědomit, jak moc je sluch důležitý v našem životě.

Pravidlo našich rukou a nohou je v pořadí již páté. Určuje nám k čemu máme ruce a nohy, jak můžeme díky nim pomoci, či ublížit, ale i doběhnout pro pomoc.

Předposlední je Pravidlo pořádku a čistoty (košťátkové a mydlinkové pravidlo), které nám umožňuje udržovat pořádek, čistotu a hygienu.

Poslední Pravidlo bezpečí je také moc důležité, jelikož bezpečnost sebe i druhých je v našem životě nutná. Cítit se dobře doma, ve školce, ve škole, i v práci je pro nás to nejcennější a odvíjí se od toho úplně všechno.

Autorky uvedly seznam použitých zdrojů a seznam pracovních listů, které se pojí k daným pravidlům, nechybí i obrázky k pravidlům, které můžete použít při práci s dětmi, při řízeném rozhovoru, případně je zalaminovat a vyvěsit ve třídě.

Tato příručka je naprosto úžasná a neměla by chybět v knihovničce žádné učitelky, vychovatelky, ale i rodičů a prarodičů. Zabývá se těmi základními pravidly, které bychom měli dětem vštěpovat už od malička. Je srozumitelně psaná, s motivačním příběhem, který vám pomůže děti naladit na dané pravidlo. Základním stavebním kamenem pro to, aby vám děti pravidla dodržovaly je nutnost vysvětlit jim, PROČ je nutné je dodržovat a co vám to přináší. Také je vhodné tyto pravidla stanovit společně a společně je pojmenovat a vysvětlit. Při práci učitelky tuto knihu rozhodně využiji. Líbí se mně její obsahové zaměření, tak i formální zpracování. Ilustrace akademické malířky Martiny Fojtů jsou milé a laskavé. Rozhodně nám vykouzlí úsměv na tváři. Velké plus dávám za obrázky i pracovní listy, se kterými můžete dále pracovat. Také za velké množství námětů na různé aktivity.

Tato publikace by dětem měla stimulovat prosociální chování, tj. vědomě ovlivňovat své chování, ovládat své tělo, prohloubit mezilidské vztahy, umět pomoci druhému, respektovat potřeby druhých.

Program Pravidla chování dětí v mateřské škole doplňuje publikaci Sociální dovednosti v mateřské škole – Aktivity k minimalizaci nevhodného chování v předškolním věku a posilování sociálních dovedností zaměřenou na rozvoj sociálních dovedností a seberegulaci chování u dětí předškolního a mladšího školního věku.

Cílem této publikace je podpořit přirozenou zvídavost dítěte, jeho tvořivost, sociální dovednosti a stimulovat jeho emoční inteligenci v souladu s nastavením základních pravidel fungování ve skupině.

Z hlediska vývojovosti potřebuje každé dítě nejprve disciplínu ve formě vymezených hranic svého chování, která mu dá pocit bezpečí, a teprve pak svobodu.

Pravidla může nastavit pedagog, dospělý, stanoví sám, samy děti nebo společně je utvářet.

Autorky: Zdeňka Michalová, Alžběta Kratochvílová

Ilustrace: Martina Fojtů

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2022, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 104

Vazba knihy: brožovaná

ISBN 978-80-271-3360-4

Knihu můžete koupit zde

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *