Naučím se všechny hlásky – cvičení pro správnou výslovnost

Některé děti v dnešní době hovoří málo, často s logopedickými vadami. Již od útlého věku se učí nápodobou od svých rodičů, sourozenců, ale i prarodičů. Postupně na ně působí mnohem více mluvních vzorů. Jedním z nich je určitě mateřská škola. Děti se učí vzájemně komunikovat, různým dovednostem, domluvit se, povídají si s ostatními vrstevníky, učí se básničky, zpívají a dozvídají se mnoho věcí, které budou v životě potřebovat. Chcete jejich řečové schopnosti podpořit? Kniha Naučím se všechny hlásky – cvičení pro správnou výslovnost, kterou vydala Grada Publishing, jejíž autorkou je Zorka Vítková vám v tom bude určitě nápomocna.

Pro správný vývoj řeči je třeba u dětí rozvíjet jemnou motoriku, při psaní, i malování, ale také oromotoriku, vizuomotoriku i grafomotoriku. Nesmírně důležitý je i rozvoj hrubé motoriky. Dítě by mělo umět skákat přes švihadlo, jezdit na kole, koloběžce, také skákat přes gumu a hrát si s míčem. Dnes má řada předškoláků problém chytit a hodit míč a mnoho dalších těchto aktivit zvládat, pak jejich řeč neodpovídá ani jejich věku.

Kniha je barevně rozdělena. Ve žluté části najdete cvičení pro rozvoj fonematického rozlišování, jak je s dětmi vlastně posilovat. V růžové části jsou k dispozici různá průpravná cvičení, tipy, jak jednotlivé hlásky procvičovat ve slovech, větách, říkadlech, ale také, jak dítě motivovat ke cvičení. Součástí této kapitoly je i tabulka, kterou budete společně s dětmi vyplňovat a postupně dostanete díly mapy k pokladu. Mapu rozstříhejte na tolik dílů, kolik hlásek budete s dětmi procvičovat. Modrá část knihy obsahuje průpravná cvičení k jednotlivým hláskám, postup vyvození i vlastní procvičování hlásek B,N,D,T,N, Ť,Ň,Ď,L,K,C,S,Z,Č,Š,Ž,R,Ř, na začátku, uprostřed slova i na konci, dále také říkanky s danou hláskou. Autorka přidala i fotogalerii správného umístění jazyka, rtů, zubů u určitých hlásek pro lepší jistotu, že to vlastně děláte správně. V té poslední, bílé části naleznete přílohy v podobě černobílého pexesa hlásek L,C,S,Z,Č,Š,Ž, taktéž mapu k pokladu.

Co se děti díky této metodické příručce procvičí? Především sluchové vnímání, fonematické rozlišování, slovní zásobu a jazykový cit. V publikaci vás překvapí velké množství básniček, her a různých cvičení. Děti si hravou formou osvojí správnou výslovnost problematických hlásek. Na konci knihy najdete seznam použité literatury, kterou můžete použít pro práci s dětmi, se dále inspirovat.

Tato publikace je určena pro rodiče, kteří chodí se svými dětmi na logopedii, dále logopedickým asistentkám i učitelkám mateřských škol, prostě všem, kteří pracují s dětmi a chtějí rozvíjet jejich řečové dovednosti.

Tato metodická příručka se mně moc líbila a zaujala. Jelikož vedu logopedický kroužek v mateřské škole, náměty z této publikace se budou hodit. Je přehledná, srozumitelně psaná, plná nápadů a námětů pro práci s dětmi pro skupinovou i individuální práci. Této metodické příručce dávám velké plus za fotografie, jaké je správné postavení mluvidel u daných hlásek. Díky fotografii jste si totiž jistí, jestli to tak máte také. Taktéž mě zaujalo i barevné rozlišení stránek v knize, díky nimž se můžete lépe orientovat při hledání různých cvičení.

„Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení.“ Jan Amos Komenský

Ukázka z knihy:

ZA, ZA, ZA,

povídal nám Honza,

ZE, ZE, ZE,

umím píseň o koze.

ZO, ZO, ZO,

já neumím, Honzo.

 

Zdeněk zvoní na zvonek,

Zita pleje záhonek.

Pojď dál, Zdenku,

nestůj venku.

Několik slov o autorce:

Zora Vítková učila na ZŠ praktické a speciální, pak řadu let pracovala individuálně s dětmi předškolního věku na nápravě poruch řeči. Pro snadnější komunikaci s rodiči, napsala návody k rozvoji oslabených funkcí a k domácímu procvičování.

Autor: Zorka Vítková

Ilustrace: Veronika Kubáčová

Žánr: metodická příručka, logopedická příručka

Vydáno: 2021, Grada Publishing, a.s., pod značkou bambook, Praha

Počet stran: 120

Vazba knihy: brožovaná

ISBN  978-80-271-2511-1

Knihu můžete koupit zde

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *