Lidové písničky a hry s nimi – zpěvník pro děti od 3 let

Pracujete s dětmi? Zpíváte rádi? Tak je tento zpěvníček určen právě vám. Připravil ho pro vás Zdeněk Šimanovský a Alena Tichá. 

Co v této knize najdete? Především jak čistě a rytmicky zpívat, jak probouzet radost ke zpěvu, nápěvy v notách s akordy, hry s písničkami, moravské i české lidové písně, dále průpravné hry, které zpěvu předchází – tj. správné dýchání, držení těla při zpěvu a dodržování rytmu. Také jaké je dítě předškolního věku, jeho stručná charakteristika, jak děti učit zpívat, jak na to, doprovody lidových písní durových, mollových, jak pracovat s písničkou. Další část knihy tvoří písničky a hry jako jsou např. Sedí liška pod dubem, Běžela ovečka, Běží liška k Táboru, Holka modrooká, Ovčáci, čtveráci, Já do lesa nepojedu, Kalamajka, Pod naším okýnkem a mnoho dalších. Na konci příručky naleznete akordové značky pro kytarový doprovod a seznam použité literatury.

Kniha je srozumitelně a zajímavě zpracovaná. Velké pozitivum této metodické příručky vidím v jejím detailním zpracováním písničky a zároveň i dalších aktivit, které můžete s dětmi dělat. Jedná se o krásné lidové písničky, které znám od své babičky. Vždycky mi je zpívala a dodnes si na to pamatuji. Součástí publikace jsou i piktogramy, které jsou pod každou písničkou a značí to, jak mohou učitelky s dětmi dále s písničkou pracovat. V úvodu knihy jsou podrobně vysvětleny. Na této knize se mi líbila kapitola o tom, jaké je vlastně dítě předškolního věku, jeho stručná charakteristika, díky které si můžeme uvědomit, proč se děti chovají určitým způsobem, ale především to, proč některé děti nezpívají, jak na to, aby zpívaly čistě a jak s nimi správně zpívat.

Tuto metodickou příručku s dětmi v mateřské škole rozhodně využiji. Je plná krásných lidových písniček i aktivit pro další práci s dětmi.

Kniha je určena rodičům dětí předškolního a mladšího školního věku, učitelkám mateřských škol a vyučujícím nižších ročníků škol základních.

Několik slov o autorech:

Mgr. Zdeněk Šimanovský vystudoval divadelní dramaturgii na DAMU v Praze a psychologii na FF UP v Olomouci. Vyučuje hudebně-dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě UK a vede kurzy pro pedagogy z praxe. Je autorem a spoluautorem knih Hry pomáhají s problémy (Portál, 1996), Hry s hudbou a techniky muzikoterapie (Portál, 1998), Písničky a jejich dramatizace (Portál, 2000), Hry pro zvládání agresivity a neklidu (Portál, 2002), Hry po posílení zdravé osobnosti (Portál, 2005), Hrajeme si s písničkou (Portál, 2012).

PaedDr. Alena Tichá vyučuje zpěv na Pedagogické fakultě UK v Praze a učí na základní škole. Jako lektorka v kurzech České hudební společnosti pro učitele základních a mateřských škol se zaměřuje na výuku zpěvu „nezpěváků“.

 

Autor: Zdeněk Šimanovský, Alena Tichá

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2016, Portál, Praha, vydání páté

Počet stran: 152

Vazba knihy: brožovaná

ISBN 978-80-262-1070-2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *