Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B

Pracujete v mateřské škole? Máte rádi pohádky o námořnících? Hledáte zajímavé náměty pro svou práci? Knihrátky s Námořnickou pohádkou se vám rozhodně budou líbit. 

Námořnická pohádka od Ljuby Štíplové nás provází oběma publikacemi, jak částí A, tak i B.

Tato kniha obsahuje 50 činností vyzkoušených v praxi. Součástí je přesný popis činností, pomůcky, časová náročnost, součástí činností je sebereflexe, která je nesmírně důležitá. Pracovní listy i předlohy ke kopírování můžete dětem namnožit a dále s nimi pracovat.

Celá kniha je postavena na rozvoji všech druhů inteligencí podle dr. Howarda Gardnera u každého je rozvíjeno osm druhů inteligencí. Projekt je znázorněn v myšlenkové mapě, jednotlivé inteligence, které korespondují s oblastmi Rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.

Pomocí aktivit u dětí rozvíjíme předčtenářské, komunikační dovednosti, schopnost vyjadřovat se, spolupráci ve skupině, kooperativní činnosti, logické uvažování, smyslové vnímání, pozornost, paměť, fantazie, představivost. Podílíme se na rozvoji hrubé a jemné motoriky, neverbální komunikaci, vytváření a dodržování pravidel společného soužití, toleranci i respekt.

Mezi zajímavé aktivity bych zařadila logochvilky, Jak by ses zachoval/a – posiluje schopnost vyjadřovat svoje pocity, svůj názor. Aktivita Moje babička posiluje prosociální chování. Dále výroba ostrova v Severním moři za použití přírodnin a mnoho dalších.

Publikace se mě moc líbila. Pracuji v mateřské škole. Proto je pro mě velkým přínosem. Nápadů na různé činnosti není nikdy dost. Doporučila bych ji začínajícím učitelkám, tak i zkušeným, které hledají zajímavé inspirace pro práci s dětmi. Velice se mě líbila pohádka, která mě provázela jak částí A, tak i B. Všechny její aktivity se odvíjely od ní. Proto je dobré dětem pohádku nejen představit, ale i několikrát přečíst, vysvětlit neznámá slova a společně se o příběhu popovídat. Jen tak dokáží pohádku dobře pochopit.

Ať vás tato plavba pobaví a obohatí tak jako mě.

Autor: Mgr. Lenka Špirochová, Mgr. Hana H. Vatalová

Žánr: metodická příručka pro učitelky mateřských škol

Vydáno: 2018 , nakladatelství Dr. Josef Raabe, Praha

Počet stran: 82

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-7496-379-7

Ediční řada Předčtenářská gramotnost rozvíjí u dětí předčtenářské dovednosti, znalosti a zkušenosti, které jsou pro děti zdrojem dalšího poznávání. Díky aktivitám spojeným se základním příběhem se děti zdokonalí v paměťových, řečových i komunikačních dovednostech, které jim později pomohou při učení čtení a psaní.

Lenka Špirochová, Hana H. Vatalová – jsou učitelky v mateřské škole. Obě rodačky z Děčína, vystudovaly magisterský obor Pedagogika předškolního věku se specializací speciální pedagogika na univerzitě Karlově v Praze. Nyní společně působí v Mateřské škole Thunská, kde se vzdělávají také děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *