Speciální pedagogika

Pracujete s postiženými lidmi? Studujete speciální pedagogiku a hledáte informace pro vaše seminární práce? Právě vám je určeno 2.aktualizované vydání knihy Speciální pedagogika, jejíž autorem je Josef Slowik. 

Publikace je rozdělena na dvanáct kapitol. Každá z nich je velmi srozumitelně psaná, detailně rozpracovaná, plná zajímavých informací o tom, co vlastně speciální pedagogika je, jak je to s postiženým člověkem ve společnosti, jaká je prevence, diagnostika a léčba různých poruch. Dále se tato kniha specializuje na lidi s postižením zraku, sluchu, narušenou komunikační schopností, tělesně, mentálně i zdravotně postiženými. Autor neopomněl i problematiku specifických poruch učení, sociálně znevýhodněné, ale i problematiku vad s kombinovaným postižením. Na konci každé kapitoly naleznete seznam použité literatury, také různé kazuistiky týkající se daného postižení, různé tabulky, či internetové zdroje, kde můžete dále čerpat informace. Kniha je velmi srozumitelně rozpracovaná, bude nápomocna v praxi při práci s postiženými lidmi s různými vadami, ale i studentům, kteří ještě praktické zkušenosti nemají a snaží se je získat.

Tuto publikaci jsem využila při zpracování závěrečné práce o tělesně a zdravotně postižených. Musím říci, že mně byla velkým přínosem a věřím, že se k ní ještě mnohokrát vrátím. Je opravdu ucelená. Našla jsem v ní vše potřebné k této problematice. Velmi mě zaujala kapitola o různých poruchách autistického spektra. Myslím si, že je to dnes často vyhledávané a diskutované téma, takže si zaslouží velkou pozornost.

Jedná se o 2.vydání této publikace. Je velmi užitečná pro všechny, kteří pracují s dětmi, zdravými i postiženými, také trpící různými poruchami.

Publikace je určena jako učební text pro studenty středních a vyšších odborných školách, zejména na pedagogických filozofických i dalších fakultách vysokých škol.

Ukázka z knihy:

Vzdělávání jedinců s handicapem

Vzdělávání a rozvoj lidského jedince nezačíná až jeho vstupem do školského systému, ale ve skutečnosti už v okamžiku narození (a uvažuje se dokonce rovněž o vlivech z prenatálního období). Zejména při narození dítěte s vadou nebo poruchou je mimořádně důležité začít co nejdříve s intenzivní cílenou speciální péčí, která může pomoci výrazně snížit míru budoucího handicapu i v oblasti vzdělávacích možností.

Raná péče

V ideálním případě by rodina v okamžiku, kdy je zjištěna vada nebo porucha u dítěte, měla získat dostatek informací a nabídku na zprostředkování odborné i poradenské pomoci. Kromě lékařské péče by tak už v raném věku dítěte měla rodina získat podporu a služby dalších profesionálů (speciálních pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků), kteří jí pomohou zvládnout situaci a vytvořit dítěti vhodné podmínky v důležitém období nejdynamičtějšího vývoje lidského jedince. Uvedený komplex služeb patří do oblasti tzv. rané péče, která bývá poskytována nejčastěji středisky rané péče (příp. podobnými zařízeními poskytující tyto služby, např. speciálně pedagogickými centry nebo některými nestátními neziskovými organizacemi). S ukončením služeb rané péče se počítá v období nástupu dítěte do předškolního zařízení.

Několik slov o autorovi:

PhDr. Josef Slowik, Ph.D., je speciální pedagog, který působí jak v akademické oblasti (především na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni), tak rovněž ve speciálně pedagogické praxi.

Odborně se věnuje zejména problematice edukace, osobnostního rozvoje a inkluze lidí se speciální potřebami. Aktivně působí také jako odborný poradce, lektor a supervizor v oblasti vzdělávání a sociálních služeb a spolupracuje rovněž na koordinaci a realizaci různých aktivit a projektů (akademických, výzkumných, praktických a mimo jiné také křesťansky orientovaných) podporující inkluzivní přístup k lidem se speciálními potřebami na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Je autorem několika knižních monografií (v nakladatelství Grada např. přehledové učebnice Speciální pedagogika) a řady odborných článků v českých i zahraničních periodikách.

Kromě toto je i manželem, rodičem, občasným hudebníkem a básníkem, pravidelným čtenářem, rekreačním sportovcem a pomalým životním poutníkem…

Autor: Josef Slowik

Žánr: metodická příručka

Edice: Pedagogika

Vydáno: 2016, Vydala Grada Publishing, a.s, 2., aktualizované a doplněné vydání

Počet stran: 168

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-271-0095-8

Knihu můžete koupit zde

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *