Slavnosti a oslavy ve škole-aktivity pro výuku lidových zvyků a tradic

Pracujete s dětmi? Slavíte různé tradice a dodržujete zvyky? Právě vám je určena metodická příručka, jehož autorkou je Alena Rakoušová a vydala ji Grada v Praze. 

Hned na úvod se dozvíte, jak s knihou pracovat, pro koho je vlastně určena a jaké má využití. V další části autorka uvedla, co to slavnost znamená, co vše můžeme slavit, jaké máme státní svátky v České republice, co jsou tzv. mezinárodní dny, ale i pohyblivé svátky. V mateřské i základní škole se v dnešní době slaví řada různých svátků a slavností, o nichž se v této metodické příručce dozvíte. Chronologicky od Třech králů až po Vánoce. Kniha je primárně určena pro pedagogy, jelikož zde autorka uvedla i teoretické znalosti týkající se oslav a tradic.

Každý svátek i významný den či oslava začíná textem pro učitele, kde se o něm dozvíte základní informace. Dále různé recepty, postupy na tvoření různých výrobků, pohybové činnosti, básničky, notový zápis písniček, dechová cvičení, schémata, obrázky i fotografie.

O jakých tradicích se zde vlastně můžete dočíst? Především jsou to Hromnice, svátek svatého Řehoře, Jiřího, jak slavíme čarodějnice, kdo to byl svatý Vavřinec. Také jak slavíme Dušičky, kdo byl svatá Kateřina, svatý Ondřej nebo Mikuláš. Na konci knihy jsou uvedeny pojmy, které souvisí s výukou lidových zvyků a tradic, dále seznam použitých zkratek a seznam použité literatury.

Tato metodická příručka je velmi dobře koncipovaná. Je rozdělena kapitoly pro dobrou orientaci je uveden seznam zkratek i použité literatury, což umožnuje další možnost, jak s texty pracovat. Ocení ji učitelky mateřských i základních škol, které oslavy tradic a různých zvyků provádí celý rok, ale i vychovatelky školních družin i různých kroužků. Příručka je plná zajímavých námětů pro práci s dětmi, písniček, ale i různých námětů na tvoření. Nechybí zde zajímavé informace o různých slavnostech, ale i svatých, o kterých jste možná doteď nic nevěděli. Díky této knize se to rozhodně změní. I já zde čerpám mnoho informací pro svou práci, jelikož nás celý rok provázel projekt s názvem Tradice našeho národa a byla mně velkým pomocníkem. Je velmi dobře graficky zpracovaná, námětů je zde více než dost, je doplněna černobílými fotografiemi. Nesmírně si na této knize cením toho, že hry jsou určeny pro děti od mateřské školy, ale i klidně pro první stupeň základní školy, což si myslím, že je velmi dobré. Kniha nabízí soubor aktivit, které se jistě stanou podkladem pro projektové vyučování jednotlivých svátků a budou součástí školních slavností v mateřské či základní škole.

Ukázka z knihy:

Na svatého Prokop venku častá krápota. Svatý Prokop měl zajistit dobré počasí pro dokončení ročního hospodářského cyklu. V létě se v určené dny patronů a světců konala církevní procesí s korouhvemi do polí. Konaly se poutě do kostelů zasvěcených danému patronovi. Jejich důvodem byly společenské potřeby, těmi mohlo být třeba úmorné sucho a z něho pramenící neúroda na polích. V dobách sucha se vydávali lidé na poutě za přímluvou třeba ke svatému Cyrilovi, Vavřincovi nebo Prokopovi.

Ke svatému Prokopovi se váže mnoho pověstí a legend pro poutníky, z hlediska lidové slovesnosti byl svatý Prokop také velmi důležitý světec. Pranostiky se pak snadno předávaly z generace na generaci. Svatý Prokop byl nejprve světským knězem a později biskupem v mnišském řádu. Poustevničil v lesích u Sázavy. Kníže Oldřich mu povolil vystavět na Sázavě klášter a svatý Prokop měl právo sloužit bohoslužby staroslověnsky. Za čas byli ovšem slovanští mniši knížetem Spytihněvem vyhnaní a navrátili se až za panování českého krále Vratislava I.

Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. Svatý Prokopa den-šťastný den. Pokud bylo na začátku léta dobré počasí, mělo se vydařit i celé léto.

Podle legend se svatý Prokop usadil v jeskyni, kterou obývalo tisíc ďáblů. Světec se proti neřesti bránil cností proti šípům pokušení modlitbami a půstem.

Několik slov autorce:

Alena Rakoušová vystudovala Filozofickou fakultu UK (obor Pedagogika a Učitelství pro střední školy) a posléze Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracovala několik let jako učitelka prvního stupně základní školy. Nyní se věnuje vývojové a výzkumné činnosti ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze jako didaktik vzdělávání na 1. stupni a specialista na kurikulum základního vzdělávání. Dále vyučuje na základní škole a působí jako lektorka v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Profesně se zajímá o integraci obsahu učiva i vyučování, o didaktiku matematiky, environmentální výchovu, formy školního hodnocení žáků a o badatelské aktivity a objevitelský přístup ve vyučování přírodovědným předmětům jak z hlediska didaktického, tak i z hlediska koncepčního a výzkumného.

Autorka: Alena Rakoušová

Ilustrace a fotografie: Alena Rakoušová

Edice: Pedagogika

Žánr: metodická příručka

Vydáno: 2024, Vydala Grada, Praha, 2024

Počet stran: 240

Vazba knihy: brožovaná

ISBN: 978-80-271-5027-4

Knihu můžete koupit zde:

Slavnosti a oslavy ve škole | Knihy Grada

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *